Search
English

Alu oval mal

Димензии
Волумен / Капацитет
Количина на пакување
351 x 243 x 23 mm
850 ml
100 пар