Search
English

L 1000 so podignat kapak

Димензии
Волумен / Капацитет
Количина на пакување
128 x 192 x 90 mm
1000 ml
100 пар