Search
English

L 500 pravoagolna so ramen kapak

Димензии
Волумен / Капацитет
Количина на пакување
128 x 128 x 39 mm
500 ml
100 пар