Search
English

K 500 H 60

Димензии
Волумен / Капацитет
Количина на пакување
190 115 x 60 mm
x
170 пар